Portfolio

logo_GemeenteGouda
*
Zichtbaarheid vergroten van bestaande en nieuwe duurzame initiatieven in Gouda
Gemeente Gouda zocht een manier om duurzaamheid beter op de kaart te zetten en tegelijkertijd de doelgroepen beter en efficiënter te kunnen informeren, inspireren en stimuleren tot actie over te gaan.

Werkzaamheden & resultaten:
– actorengesprekken (intern & extern)
– inzicht communicatiebehoefte (intern & extern)
– organisatie stakeholderbijeenkomsten
– interne communicatie (o.a rondom Dag van de Duurzaamheid)
– advies inzet en ontwikkeling communicatiemiddelen
– voorbereidingen ontwikkeling digitale platform www.maakgoudaduurzaam.nl

* Communicatie stappenplan Wijkgerichte Energieaanpak Gebouwde Omgeving Gouda
Gemeente Gouda vindt het heel belangrijk om veel mensen te bereiken en heeft behoefte aan gestructureerde communicatie bij de wijkgerichte aanpak energiebesparing. Er is behoefte aan een kader, een ‘communicatie-stappenplan’ bij het uitvoeren van de acties in de wijken.

Werkzaamheden & resultaten:
– literatuuronderzoek en analyse: communicatie m.b.t. verduurzaming, energiebesparing, gedragsverandering en activatie
– ontwikkelen communicatieplan
– voorbereiden uitrol communicatie ‘Vogelbuurt’

GemeenteRhenen_

* Ontwikkelen duurzaamheidskrant
Gemeente Rhenen wil graag laten zien wat er allemaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid, enthousiasmeren en aanzetten tot nog meer duurzaam gedrag in Rhenen. Daarom wil ze graag een duurzaamheidskrant ontwikkelen, die vooral digitaal verspreid wordt en in een gelimiteerde oplage gedrukt.

Werkzaamheden & resultaten:
- teksten (her-)schrijven
– indeling krant, afstemming opmaak bureau
Duurzaamheidskrant Rhenen 2018